Druge prireditve

Društvo v sodelovanju z drugimi organizacijami vsako leto pripravi različne prireditve. Med večjimi lahko omenimo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. V marcu sledi prireditev ob materinskem dnevu. Sledijo letni koncerti domačih zborov. V drugi polovici leta med večje prireditve spada Kroparski veseli dan kulture, prepevanje na Sveti večer in ob skorajšnjem koncu leta predstava domače dramske skupine. Preko leta potekajo različni literarni večeri.

Več informacij:

Kontakt: Kulturno društvo Kropa