Kulturni dom

Aktivne priprave na gradnjo doma so se pričele v marcu leta 1952, ko je takratna Sindikalna podružnica Tovarne Plamen zaprosila za izdajo odločbe za odobritev lokacijskega dovoljenja za gradnjo. Kulturni dom v Kropi je bil zgrajen po načrtih arhitekta Maksa Strenarja in še danes predstavlja pravo središče kulturnega in družabnega življenja v Kropi.

Stavba je sestavni del Krope kot kulturnega spomenika, hkrati pa je bil dom prepoznan in ovrednoten tudi kot nepremična kulturna dediščina in je v register kulturne dediščine vpisan kot enota dediščine. V stavbi nastaja tudi muzejska zbirka, ki bo za enkrat na ogled v virtualni obliki.

Prostore, ki so v lasti občine Radovljica, danes upravlja Krajevna skupnost Kropa. V prostorih je možna organizacija in izvedba gledališko glasbene produkcije, raznih izobraževalnih prireditev, srečanj in podobno.

S področja tržne dejavnosti se izvaja dejavnost oddaje prostorov in organizacija srečanj.

Velika dvorana sprejme do 310 obiskovalcev. Prostorsko je razdeljena na parter in balkon.

Namenjena je gledališkim predstavam, koncertom zabavne in klasične glasbe, saj se po sprednjim delom odra nahaja orkestrska jama, različnim proslavam, plesnim predstavam, predavanjem, konferencam ipd. Dvorana je opremljena z ozvočenjem. Možna je montaža projekcijskega platna, projektorja in računalnika za konferenčne dogodke.

Lokacija

Kulturni dom v Kropi se nahaja na začetku Krope, ob glavni cesti v smeri proti Jamniku.

Kontakt:

Krajevna skupnost Kropa
Kropa 3
4245 Kropa

T: +386 40 473 907
T: +386 41 849 941
E: [email protected]
E: [email protected]