Podružnična cerkev Matere Božje

Podružnična cerkev, med domačini poznana kot Kapelca (Pri kapelci), je eden najzanimivejših gorenjskih baročnih arhitekturnih spomenikov. Posvečena je bila 2. julija 1729. Stoji na mestu, kjer naj bi po izročilu sedem dečkov leta 1705 našlo podobico Marije milostljivega srca in zanjo postavilo oltarček. Po vrsti čudežev so k njemu prihajali romarji. Romarska pot je pozneje zamrla, oživljena je bila leta 1868, zdaj pa je spet nekoliko pozabljena.

Zvonik in cerkvena ladja sta bila sredi 19. stoletja povišana. V neogotskem zvoniku nad prezbiterijem je navček, ki je v preteklosti zvonil tudi kot opozorilo tovornikom, ko so se podajali v tujino prodajat žeblje. Oprema v cerkvi je povsem poznobaročna. Med avtorji poslikav srečamo Leopolda Layerja, Petra Janežiča, Matijo Bradaška. Mežnarija poleg cerkve je baročna stavba iz leta 1741.

Več informacij:

Kontakt: Župnija Kropa
+386 4 5336 700