Simpozij ob 70-letnici odkritja Slovenske peči v Kropi

03. 03. 2023 00:00
Dvorana Kulturnega doma v Kropi

Simpozij organizirajo Muzeji radovljiške občine in Kulturno društvo Kropa ob 70-letnici odkritja Slovenske peči v Kropi. Arheološki ostanki Slovenske peči so za raziskovanje železarstva na Slovenskem in železarskega območja Vzhodnih Alp izjemnega pomena. Tehniški spomenik Slovenska peč dokumentira avtohtoni način taljenja železa na prehodu iz srednjega v novi vek in je edina ohranjena tovrstna talilna peč v Evropi. Na simpoziju bodo sodelovali strokovnjaki s področij geologije, rudarstva, metalurgije, zgodovine in arheologije ter konservatorske stroke. Simpozij bo v veliki dvorani kulturnega doma v Kropi 3. marca 2023, v sklepnem delu simpozija je predviden ogled arheoloških ostankov Slovenske peči v Dnu nad Kropo.

Namen simpozija je spodbuditi strokovno javnost k raziskovanju in vrednotenju arheoloških ostankov Slovenske peči in začetkov razvoja železarskih naselij na Slovenskem na prehodu v novi vek. Referati simpozija bodo objavljeni v tematski številki Vigenjca, glasila Kovaškega muzeja v Kropi, leto XXII–XIII, 2023, naslov 70 let odkritja Slovenske peči v Kropi ( predviden izid junij 2023, predstavitev v okviru prireditev krajevnega praznika – kovaškega šmarna 8. julija 2023).

Več o simpoziju spremljajte na naši spletni strani in spletni strani muzejev.

 

Več informacij:
[email protected]
04 52 20 528