Vodeni ogledi

Po Kropi in njenih znamenitostih se lahko sprehodite sami, lahko pa si priskrbite vodstvo. Brezplačno vodenje po Kropi pa je na voljo v poletnem času

Informacije o vodenjih nudita Kovaški muzej in Turistično društvo Kropa.

Več informacij:

Kontakt: Turistično društvo Kropa