Župnijska cerkev sv. Lenarta

Cerkev je bila sezidana leta 1481, sedež kroparske župnije pa je od leta 1620. Cerkev je v osnovi gotska. Zvonik, ki se drži cerkve na severni strani, ima neogotsko streho, pokrito s skrilavcem. Notranjo opremo so ustvarili slovenski umetniki 18., 19., in 20. stoletja: Matija Bradaška, Miha Maleš, Henrieta Langus, Ivana Kobilica, Janez Krstnik Potočnik, Jožef Šubic, Leopold Layer oz. njegova delavnica, Ignacij Ahrer ter Peter Janežič ter tirolska slikarja Josef Plank in Ferdinand Stuffesser. Orgle iz leta 1862 so delo Franca Deua iz Ljubljane. Daritveni oltar, Križani, podstavek za knjigo in ambon so umetniško-kovaško delo domačinov Jožeta Šolarja in Joža Bertonclja.

V cerkveno fasado so vzidani kakovostni kamniti in liti nagrobniki ter spominska plošča žrtvam prve svetovne vojne. Kakovostno delo je še lesen križ s Križanim ob župnišču. Na pokopališču je železen križ s Križanim livarne Dvor pri Žužemberku iz leta 1886 in nekaj lepo kovanih nagrobnikov. Z obzidja se ponuja enkraten razgled na v ozko dolino ujeto naselje in na višje ležečo drugo kroparsko cerkev.

Več informacij:

Kontakt: Župnija Kropa
+386 4 5336 700