Jaslična tradicija v Kropi

Novice

Božično novoletni prazniki se te dni žal že iztekajo. Na pretekli sobotni dan smo se spomnili prihoda svetih treh kraljev. Cerkev praznik poimenuje kot dan Gospodovega razglašenja. Na ta dan so bili postavljeni tudi kralji v priljubljenih jaslicah Lize Hribar v podružnični cerkvi Matere Božje v Kropi.

V Kropi se je poleg železarstva razvila marsikatera šega in navada, ki je obogatila težak železarski vsakdan. Med drugimi se je zanimivo razvilo tudi bogato jasličarstvo, ki je bilo del verskega življenja v Kropi. Pobožnost je zaznamovala predvsem božični čas, predvsem pa otroke, ki so skupaj s starši postavljali in tudi izdelovali jaslice. Ohranjene jaslice in fotografije pričajo o močno razširjeni jaslični dejavnosti.

Saša Florjančič navaja, da so pred drugo svetovno vojno so jaslice v Kropi izdelovali žebljarji in tovarniški delavci. Prvotno naj bi bile to omarične jaslice, ki so pred drugo vojno v večjem delu že prešle v tip odprtih jaslic. Prvo poročilo o kroparskih jaslicah pa omenja samogibne omarične jaslice, ki jih je izdelal Valentin Šolar leta 1905. Ta jih je vsako leto posodil farni cerkvi, kjer so stale poleg jaslic, ki jih je, kot sem že zgoraj omenil, napravil Luka Šolar – Lukman (1873 -1959). Prav slednji in Jože (Jožef) Berce (1876–1960) sta Kroparjem zapustila najobsežnejšo jaslično izročilo (Florjančič 2003, 48). Med jasličarji se najdejo tudi otroci. Leta 1940 je v času bolezni svoje jaslice izdelal takrat desetletni Tomaž Lazar (1930-2014), ki jih je upodobil v gorenjski narodni noši.

Poleg bogate zapuščine domačih izdelovalcev jaslic pa Kropo bogatijo tudi umetniško izdelane jaslice, ki jih je ustvarila akademska kiparka Liza Obereigner Hribar za podružnično cerkev Matere Božje v Kropi. V jaslice je avtorica vnesla tudi elemente krajevne dediščine (koledniki), ki so ga poleg izročila ljudskih jaslic v svoje prenesli povojni ljubiteljski rezbarji.  Poleg vsega pa so te jaslice Kroparjem pričarale tudi lepo navado, da se vsako leto podajo na sveti večer h Kapelici na ogled jaslic. Tam pa se zasliši še koledniška pesem.

Več novic: